Tel: 08 -667 67 67

Om Langnas Juridik Vardagsjuridik Affärsjuridik Skadestånd & Tvister Arvode
skilsmässa, bodelning, jurist

Att gifta sig

Före vigseln krävs en hindersprövning som ni ansöker om hos Skatteverket. Då kontrolleras till exempel att ni är ogifta, att ni är gamla nog och inte nära släkt med varandra. Vigseln ska ske inom fyra månader efter hindersprövningen.

 

Äganderätt

Även efter ingått äktenskap är man fortfarande två ekonomiskt självständiga individer. Det innebär att ni var för sig äger det ni själva köper eller får både före och efter vigseln. Vid inteckning, pantsättning eller överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt gäller speciella regler.


Samäganderätt
Det mesta köper man kanske tillsammans när man är gift. Ibland kan det uppstå situationer då det behövs bevis på att man köpt tillsammans, exempelvis mot ena makens långivare. Utav den anledningen kan det vid större inköp vara bra att notera vad var och en betalat.

Gemensamma lån
Även om båda makarna står som låntagare är det den som faktiskt betalar räntorna som har rätt till avdrag.

Egna skulder 
Var och en ansvarar för sina skulder inom äktenskapet. Man har alltså inte något automatiskt ansvar för sin makes skulder. Man behöver inte fråga varandra om lov för att ta ett eget lån. En make får dock inte ta ut en inteckning i fastighet utan den andre makens samtycke, om inte den permanenta bostaden är enskild egendom på grund av gåva eller testamente.

Giftorätt
En skillnad mellan att vara sambo och gift är giftorätten. Som gifta har man giftorätt i varandras egendom om det inte finns något annat avtal. Det innebär att man har rätt till hälften var av värdet på boets alla tillgångar efter avdrag för skulder. Även sådan egendom man skaffat var för sig innan äktenskapet. Giftorätten omsätts vid dödsfall eller om äktenskapet löses upp genom skilsmässa. Giftorätten kan även aktualiseras om makarna begär bodelning under äktenskapet.

 

Läs mer om äktenskapsförord

Kontakta Langnas Juridik för rådgivning

            Tel +46 (0)8-667 67 67 - info@langnasjuridik.se

 

            Copyright & Disclaimer   Sitemap    Cookies