Tel: 08 -667 67 67

Om Langnas Juridik Vardagsjuridik Affärsjuridik Skadestånd & Tvister Arvode
skilsmässa, bodelning

Bodelning / skilsmässa

Arg, besviken, ledsen och med en känsla av misslyckande frågar man sig om man vill fortsätta att leva tillsammans. Men att bestämma sig för att bryta upp ur ett förhållande, att skiljas är ett av de svåraste besluten i en människas liv särskilt när det finns barn i förhållandet.

 

Langnas Juridik arbetar för att du skall få upprättelse både ekonomiskt och känslomässigt. Vi kan träda in som partners i de fall vi bedömer att du som klient har en stark juridisk position, men saknar möjlighet att finansiera en process och/eller förhandling. Som partner tar vi emot ersättning som en del av din kommande bodelningslikvid.

 

Vad gäller vid skilsmässa? Vad innebär bodelning, för gifta respektive för sambor? Vem blir skyldig att betala underhåll till barn?

      

Skilsmässa

Vid en skilsmässa måste en gemensam ansökan om skilsmässa (äktenskapsskillnad) upprättas. Om bara ena parten vill skiljas så måste man istället upprätta en stämningsansökan. Om ni har barn under 16 år eller om bara en av er vill skiljas kommer ni få en betänketid på minst 6 månader efter det att tingsrätten tagit emot er ansökan om skilsmässa. Det som sedan återstår är att göra en bodelning.

 

Bodelning för gifta

När äktenskapet avslutas är det inte bara samlevnaden, utan även den ekonomiska gemenskapen som upphör. I princip ska alla makarnas tillgångar efter avräkning för skulderna delas lika. I bodelning summerar man alla tillgångar i en pott och värderar egendomen d.v.s. fastigheten, bilen, båten värdepapper o.s.v. Undantag gäller enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.

 

Enligt lagen får den som har störst behov av bostaden bo kvar. Finns det barn brukar den som bor med barnen få behålla hemmet. I detta fall måste den andra maken kompenseras om det är en fastighet eller bostadsrätt. Om man varit gift kortare tid än 5 år, är det möjligt att frångå regeln att dela lika.

 

Bodelning för sambor

När samboförhållandet upphör, skall den gemensamma samboegendomen delas upp genom bodelning om någon utav dem begär detta. Denna begäran skall framföras inom 1 år efter samboförhållandets upphörande, annars är rätten att begära bodelning förlorad. I bodelningen ingår då bostad och bohag som man skaffat för det gemensamma boendet. Med gemensam bostad menas alltid permanentbostaden. Ett fritidshus eller annan egendom som förvärvats före eller under sambotiden faller alltså utanför bodelningen.

 

Den som bäst behöver bostaden och bohaget kan få behålla detta, trots att den andre kanske står på hyreskontraktet eller äger bostaden. Om ingen av sambona har barn, krävs det dock synnerliga skäl till ett sådant övertagande. Om övertagandet avser en bostadsrätt, måste den som äger den kompenseras fullt ut ekonomiskt.

 

Underhåll till barn

Samma regler gäller oavsett man är sambo eller gift. I de fall barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna behöver ingen betala underhåll. Föräldrarna får då gemensamt komma överens om hur man skall dela på barnens utgifter. En förälder som varken har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med sitt barn ska uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Bidraget bestäms genom avtal mellan föräldrarna. Kommer de inte överens, kan frågan om underhållsbidrag avgöras av domstol. Om en förälder inte kan betala underhållsbidrag kan barnet få underhållsstöd från Försäkringskassan. Underhållsskyldigheten upphör när de fyller 18 år. Går barnet i skolan vid den tidpunkten, fortsätter underhållsskyldigheten så länge skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år.

 

 

 

 

 

Läs mer om särkullbarn

Kontakta Langnas Juridik för rådgivning

            Tel +46 (0)8-667 67 67 - info@langnasjuridik.se

 

            Copyright & Disclaimer   Sitemap    Cookies