Tel: 08 -667 67 67

Om Langnas Juridik Vardagsjuridik Affärsjuridik Skadestånd & Tvister Arvode
affärsjuridik, jurister
 

Affärsjuridiska tjänster

Våra jurister gör det krångliga lönsamt

Affärsuppgörelser, förhandlingssituationer och hantering av avtal – känner du dig osäker gällande ditt företags rättigheter och skyldigheter? Att bedriva affärsverksamhet innebär att dagligen ställas inför svåra beslut. Våra jurister kan bistå dig med en rad tjänster som rör juridiska frågeställningar knutna till affärsverksamheten. Vi kan hjälpa dig att se helheten, förbättra dina avtal och göra det krångliga lönsamt.
Att fatta rätt beslut redan från början ger dig inte bara trygghet och kontroll, det kan bli riktigt lönsamt både ekonomiskt och tidsmässigt.

Specialiserade jurister
Langnas Juridik består av jurister med bred kompetens och lång erfarenhet av internationell juridik och kapitalförvaltning. Hos oss får du snabb, tillförlitlig och affärsmässig rådgivning inom affärsjuridikens områden. Kontakta våra specialiserade jurister så kan vi gå igenom dina juridiska behov och vilka lösningar som kan vara lönsamma för dig.

Affärsjuridiska tjänster

• Arbetsrätt
• Avtal
          Anställningsavtal
          Kompanjonavtal
          Köpeavtal
          Leveransavtal
          Offentliga upphandlingsavtal
• Bolagsrätt
          Bolagsordning
          Bolagsstämma
          Emissioner
          Fusioner och uppköp
          Företagsform
          Företagsstart
          Styrelse/VD
          Utdelning
• Bolagsstyrning
• Entreprenadrätt
• Finansieringsfrågor
          Corporate Finance
          Finansieringsprodukter
          Leasing
          Lån
          Rörelsekrediter
          Säkerheter & Panter
• IT-rätt
• Kapitalplacering
• Processer (skadestånd & tvister)

  Rådgivning juridik

            Tel +46 (0)8-667 67 67 - info@langnasjuridik.se

 

            Copyright & Disclaimer   Sitemap    Cookies