Tel: 08 -667 67 67

Om Langnas Juridik Vardagsjuridik Affärsjuridik Skadestånd & Tvister Arvode

Skadestånd och tvist

Orättvist behandlad?
Känner du dig orättvist behandlad? Är du osäker på dina rättigheter och skyldigheter? Är du behov av juridisk hjälp? Vi är experter på att skydda privatpersoner och företagare som råkat ut för oegentligheter från banker, försäkringsbolag och övriga institutioner.

Langnas Juridik arbetar för att du skall få upprättelse både ekonomiskt och känslomässigt. Vi har lyckats återvinna ansenliga belopp till våra klienter. Vi kan träda in som partners i de fall vi bedömer att du som klient har en stark juridisk position, men saknar möjlighet att finansiera en process och/eller förhandling. Som partner tar vi emot ersättning som en del av ditt skadestånd/förlikning.

Langnas Juridik är en oberoende aktör på juristområdet som framgångsrikt agerat mot exempelvis AFA Försäkring, LRF, Nordea, SEB, Skandia och Stockholms Överförmyndarnämnd.

 

Ring 08 667 67 67 för juridisk hjälp.

            Tel +46 (0)8-667 67 67 - info@langnasjuridik.se

 

            Copyright & Disclaimer   Sitemap    Cookies